NA EDUKACYJNYM STARCIE

Dla kogo jesteśmy

Jesteśmy miejskim publicznym przedszkolem z 35letnia tradycją, w całości przeznaczonym dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Miasto Poznań zapewnia także bezpłatne dowożenie dzieci.

W naszym przedszkolu dzieci:

 • wdrażane są do samoobsługi, funkcjonowania w środowisku społeczno – przyrodniczym, rozwijają sprawności i umiejętności,
 • nabywają kompetencje komunikacyjne,
 • realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (także indywidualne),
 • realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Ponadto zapewniamy:

 •  fachową kadrę nauczycieli wychowawców i specjalistów,
 •  możliwość realizacji na terenie przedszkola zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 •  zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne,
 •  zindywidualizowanie w procesie edukacyjno – terapeutycznym,
 •  pełną akceptację i życzliwość,
 •  poczucie sprawstwa oraz wyjątkowości,
 •  bezpieczeństwo.