NA EDUKACYJNYM STARCIE

Działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym

Współpraca z dr hab. Lucyną Talejko – Kwiatkowską

 

Dzięki nawiązaniu współpracy nauczycielek przedszkola z dr hab. Lucyną Talejko – Kwiatkowską z Uniwersytetu Artystycznego baza ciekawych pomocy dydaktycznych każdego miesiąca wzbogaca się o piękne ilustracje dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Pani Lucyna od kilku lat wspiera nas całym swoim sercem i w piękny sposób przelewa na kartkę pomysły nauczycieli. Efektem tej owocnej współpracy są między innymi zbiory kolorowych ilustracji przygotowane specjalnie do autorskich tekstów nauczycieli. Dzięki rymowanym wersom i wsparciu kolorową ilustracją dzieci łatwiej odnajdują się w świecie dni tygodnia, miesięcy i pór roku.  

 

     

Współpraca z zaprzyjaźnionymi przedszkolami

Nasza placówka od kilku lat współpracuje z sąsiadującymi  przedszkolami: z Przedszkolem nr 66, z Przedszkolem nr 69 oraz z Przedszkolem Kolorowe Listki.

Wspólne zabawy jesienne

Podczas wspólnych spotkań dzieci uczą się wzajemnej akceptacji i otwartości na nowe doświadczenia. Jest to okazja do doskonalenia umiejętności społecznych, a także integracji między dziećmi. Uczestnicy spotkań poznają różne formy artystyczne prezentowane przez siebie, a także różne warsztaty pracy. Wspólnie celebrują ważne wydarzenia i święta. Biorą udział w przygotowanych przedstawieniach z różnych okazji, co pozwala na budowanie wrażliwości oraz doskonalenie w dzieciach roli widza, aktora, ale także gospodarza lub gościa.

Podczas spotkań dzieci uczą się wzajemnego szacunku do siebie, przeżywania i wyrażania emocji.  Mają okazję do udziału we wspólnej aktywności, śpiewie i tańcu oraz poszanowania dla wytworów artystycznych i plastycznych. Doświadczają sytuacji wzajemnego obdarowywania się małą sztuką i prezentami własnego pomysłu.

Wspólne spotkania z zaprzyjaźnionymi przedszkolakami budują w dzieciach kompetencje w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz doskonalą umiejętności prezentowania przeróżnych talentów. Sprzyjają także rozwijaniu roli aktora, widza w przygotowywanych inscenizacjach i przygotowują do odbioru sztuk teatralnych.


 Współpraca z Technikum Poligraficznym w Poznaniu

Promocja Przedszkola Specjalnego nr 164 to jedno z wielu niezbędnych zadań, których realizacja warunkuje jego sprawne funkcjonowanie. Ważnym celem w tym obszarze jest popularyzowanie informacji na temat działalności Przedszkola poprzez pokazanie bieżącej oferty edukacyjnej, rewalidacyjnej i opiekuńczej oraz wskazanie potencjalnych odbiorców, do których oferta ta jest skierowana.

W tym roku szkolnym o pomoc w promocji Przedszkola zwróciliśmy się do grupy młodzieży uczącej się w Technikum Poligraficznym w Poznaniu przy ul. Działyńskich. Uczniowie wraz ze swoim opiekunem zainteresowali się złożoną propozycją i w profesjonalny sposób przystąpili do jej realizacji: odbyli „biznesową” rozmowę z panią Dyrektor Przedszkola, obserwowali oraz podejmowali udane próby włączenia się w prowadzone z dziećmi zajęcia i zabawy, wykonali też ich fotograficzną dokumentację. Korzystając ze zgromadzonych informacji i materiałów młodzież opracuje i przedstawi projekty materiałów promocyjnych.

Wierzymy, że nasza współpraca będzie efektywna i przyniesie satysfakcję obu zainteresowanych w nią stronę.