NA EDUKACYJNYM STARCIE

Praktyki studenckie

 

W naszym przedszkolu praktyki odbywają studenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Wydziału Studiów Edukacyjnych z kierunków: pedagogika specjalna oraz edukacja elementarna z terapią. Realizując program praktyk, obserwują zajęcia prowadzone przez nauczycieli, asystują dzieciom podczas wykonywania czynności samoobsługowych, jak również prowadzą zajęcia w asyście nauczycieli.

Zajęcia muzyczno – rytmiczne prowadzone przez panią Martę Fabiszak obserwują studenci Akademii Muzycznej z Wydziału Rytmiki.


 

Terapia indywidualna 

Przedszkole jest otwarte na współpracę z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). Studenci III roku studiów I stopnia na poziomie licencjackim prowadzą zajęcia z dziećmi z przedszkola w ich domach rodzinnych, w ramach przedmiotu terapia indywidualna. Podczas realizacji przedmiotu studenci mają niepowtarzalną okazję poznać nasze dzieci i wspólnie z rodzicami stworzyć z nimi warunki do zabaw terapeutycznych. Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w nowej sytuacji i wymieniać informacje dotyczące ich rozwoju. Jest to kolejna z form wspierania rodziców przez przedszkole, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Wsparciem ze strony uczelni zostało objętych 5 rodzin przedszkola.