NA EDUKACYJNYM STARCIE

Usprawnianie ruchowe

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wielu umiejętności ruchowych, które w dalszych etapach swojego życia jedynie doskonali. Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch wspiera procesy rozwojowe, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

W Przedszkolu Specjalnym 164 do ww celów wykorzystuje się następujące elementy metod: gimnastykę korekcyjną, Integrację Sensoryczną. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Jako uzupełnienie zajęć indywidualnych prowadzi się również zajęcia ruchowe w grupie z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie zajęcia odbywają się z udziałem fizjoterapeuty – pedagoga.

 


Gimnastyka korekcyjna:

Okres przedszkolny to dobry czas do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych i do tworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała. Do podstawowych zadań gimnastyki korekcyjnej należy:

  • dostarczanie dzieciom niezbędnej dawki aktywności, uwzględniającej ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone, wzmacniające mięśnie osłabione, kształtujące fizjologiczne krzywizny kręgosłupa,
  • wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy w odciążeniu i w obciążeniu,
  • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, nie dopuszczenie do tego, aby wada rozwojowa przekształciła się
    w trwałą nieprawidłowość,
  • wyrobienie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała przy pracy i w czasie odpoczynku.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej uatrakcyjnia zajęcia i mobilizuje dzieci do zwiększonego wysiłku. Dodatkowym czynnikiem uatrakcyjniającym zajęcia jest wykorzystanie wielu pomocy (woreczków, szarf, piłek, lasek itp.) i sprzętów (ławeczek, drabinek, równoważni itp.).