NA EDUKACYJNYM STARCIE

Zajęcia w Muzeum Narodowym

 

Nasze spotkania ze sztuką w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Od kilku lat dzieci z naszego przedszkola wraz z opiekunami, uczestniczą w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym. Co roku, na spotkania ze sztuką zaproszone są inne dzieci, które w stałej grupie ok. 10-cio osobowej, biorą udział w czterech spotkaniach, których tematem przewodnim są zmiany w przyrodzie związane z mijającymi porami roku.

Muzeum Narodowe 2016

Nasze spotkania ze sztuką mają następujące cele:

  • nabywanie przez dzieci umiejętności społecznych (wizyta w nowym miejscu, muzeum jako miejsce publiczne),
  • rozwijanie i rozbudzanie u dzieci zdolności kreatywnych (inspirowanie ich do własnej twórczości),
  • uwrażliwianie na przyrodę poprzez nauczenie dzieci dostrzegania w niej zmian związanych z porami roku,
  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dzieci: poszerzanie słownika biernego i czynnego związanego z pobytem w muzeum, poszerzenie doświadczeń komunikacyjnych dzieci z wykorzystaniem komunikacji wspomagającej mowę (piktogramów, obrazków PCS czy gestów Makaton)  poza przedszkolem.

Zwykle po wycieczce po Muzeum i obejrzeniu wybranych obrazów z pomocą pani przewodnik, nasza już zaprzyjaźniona p. Basia, prowadzi nas do sali, gdzie zainspirowani oglądanymi obrazami, sami tworzymy prace artystyczne, które potem pokazujemy w przedszkolu.