NA EDUKACYJNYM STARCIE

Zielone przedszkole

 

„Zielone Przedszkole” to unikatowe przedsięwzięcie w skali naszego miasta, które nasza placówka z powodzeniem realizuje od kilkunastu lat. Rok rocznie grupa 9-10 najbardziej samodzielnych i najstarszych przedszkolaków wyjeżdża wiosną pod opieką nauczycielek na kilkudniowy pobyt do miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt km od Poznania.

Zielone Przedszkole 2016

Wyjazd ten stanowi doskonałą okazję do obserwowania poza murami przedszkolnymi poziomu opanowania umiejętności samoobsługowych przez naszych przedszkolaków, a także jest szansą na spojrzenie z innej perspektywy na relacje rówieśnicze i budowanie poczucia tożsamości grupowej.

Program wyjazdu jest zawsze starannie zaplanowany i uwzględnia indywidualne psychofizyczne możliwości naszych przedszkolaków. Wyjazd celowo realizowany jest w terminie wiosennym, by w jak największym stopniu korzystać z form aktywności na świeżym powietrzu. Oprócz spacerów, gier i zabaw zespołowych oraz wycieczek tematycznych jest także czas na indywidualny kontakt z dzieckiem, a priorytet stanowi zapewnienie każdemu przedszkolakowi poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

Wieloletnie doświadczenia pokazują, że ta forma działań naszego przedszkola jest ceniona przez rodziców – stanowi dla nich często pierwszą próbę rozłąki z dzieckiem i buduje w nich poczucie, że mają pod swoim dachem już całkiem dużego człowieka. Podczas wyjazdu dbamy także o komfort rodziców – jesteśmy z nimi w stałym kontakcie telefonicznym, a dzięki mediom społecznościowym na bieżąco wiedzą, co się dzieje u ich dziecka.